Guangzhou Toys-Ocean Amusement Equipment Co., Ltd.
การประกันการซื้อขาย
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการประกันการซื้อขาย - บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ให้ความคุ้มครองการสั่งซื้อของคุณตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการจัดส่ง
ขีดจำกัดการประกันการซื้อขายของซัพพลายเออร์:US $78,000
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
ประวัติธุรกรรมของซัพพลายเออร์

ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของซัพพลายเออร์ที่ดำเนินการผ่าน Alibaba.com หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรม กรุณาติดต่อซัพพลายเออร์โดยตรง

ภาพรวมธุรกรรม

ธุรกรรม

รายละเอียดธุรกรรม

ซัพพลายเออร์นี้ได้ดำเนินการสมบูรณ์แล้วธุรกรรม กับผู้ซื้อจาก .

จุดหมายปลายทางการจัดส่ง
มูลค่าธุรกรรม
วันที่ทำธุรกรรม
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้